Steeds meer lezen we berichten van kinderen die vastlopen in het basisonderwijs. Vaak gaat het om kinderen die anders leren dan het regulier onderwijs aanbiedt. Natuurlijk zijn daar diverse indelingen voor te maken, met allerlei duidelijke of minder duidelijke lijstjes met indicatiecriteria. Maar het gaat mij vooral om die kinderen die door een bovengemiddelde intelligentie sociaal wenselijk gedrag op school laten zien. Maar, o wee als ze thuiskomen. Dan volgt de ontlading! De meest bizarre verhalen worden verteld en gemaild door ouders die met mij contact opnemen. Het is voor deze ouders een worsteling die zich steeds weer afspeelt op het snijvlak van school en thuis.

En natuurlijk hoopt elke ouder dan op een luisterend oor van de leerkracht en een constructief gesprek in het zorgteam van de school, als dit ter sprake komt. En gelukkig gebeurt dat ook in verreweg de meeste zorgteams. Maar wat als de school na dat luisterend oor je als ouder confronteert met de uitspraak: “Wij zijn niet handelingsverlegen!” Wat doe je dan?

Nou, eerst waarschijnlijk niets. Je krijg de bal voor je gevoel dan keihard terug. Kennelijk gaat het op school dus allemaal goed en heb jij als ouder gewoon een probleem! “Misschien kunt u vragen om een stukje gezinsbegeleiding”, volgt nog als goed bedoelde toevoeging…

Het kan natuurlijk ook andersom. Op school zien we een opgefokte en soms zelfs agressieve leerling, die de leerkracht slapeloze nachten bezorgt! En thuis is er niets aan de hand. Kennelijk wordt daar de uitdaging gevonden of geboden, die op school wordt gemist. Ook dan verloopt het gesprek nogal eens lastig, als school alleen kijkt naar de symptomen en ouders proberen aandacht te vragen voor een bovengemiddelde intelligentie. In veel gevallen zal het goed gaan en biedt de ‘plusklas’ (een deel van) de oplossing. Maar wat als er gezegd wordt, dat uw kind sociaal emotioneel onhandelbaar is en de school er zo niet mee verder kan (lees wil)!

Hoe belangrijk is het om samen te werken aan de gezamenlijke ondersteuningsvraag. Hoe belangrijk is het om met vallen en opstaan te zoeken naar een oplossing. Niet als betweters, maar als een community of practice. Wat werkt en wat werkt niet. Wie doet wat en waarom?

In de zomer van 2016 organiseert Emfusio Onderwijsconsult een conferentie met leerkrachten, ouders en specialisten op dit gebied. Hebt u interesse? Meld u dan aan via het contactformulier van de website.

Reageer op dit bericht

Emfusio Onderwijsconsult

T: 06-13147902
E: gvtol@emfusio.nl