Blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen het primair onderwijs

Emfusio Onderwijsconsult

Emfusio Onderwijsconsult is mijn adviesbureau waarin veel ervaring voor met name het primair onderwijs beschikbaar is. Ik werk hierbij samen met zelfstandige collega’s uit binnen- en buitenland. De uitvoering van de opdrachten kenmerkt zich door zorgvuldige implementatie, realistische afwegingen van wensen en mogelijkheden en duidelijke afspraken over uren met eerlijke tarieven.

De afgelopen 15 jaar hebben we een diversiteit aan opdrachten mogen uitvoeren, waaronder:

  • Interimmanagement op het gebied van directie en interne begeleiding,
  • Veranderingstrajecten gericht op kwaliteitsverbeteringen (inclusief auditering),
  • Verbreding van schoolconcepten naar kinderdagcentra,
  • Versterking van kwaliteitsindicatoren, met als specialisatie ‘Zicht op Ontwikkeling’ op school- en bestuursniveau,
  • Begeleiding van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
  • Organisatie van (meerdaagse) studiereizen in binnen- en buitenland.

Naast concrete opdrachten verzorg ik ook spreekbeurten gericht op kwaliteit en identiteit en publiceer ik graag mijn gedachten in blog, korte verhalen en onderwijs essays.
In 2021 hoop ik mijn eerste ‘onderwijsroman’ af te ronden.

Ik schrijf onder andere over deze onderwerpen

Digitalisering

Meegaan met de tijd is binnen het onderwijslandschap ontzettend belangrijk. Hoe we dit kunnen doen deel ik in mijn blogberichten.

Leiderschap

Leiderschap is essentieel voor goed onderwijs. Leiderschap gaat niet enkel over de directie en het bestuur van een school maar ook over de docent. Dit is een regelmatig terugkerend onderwerp in mijn blogberichten.

Passend onderwijs

Ieder kind is uniek. Daarom dient onderwijs maatwerk te zijn in plaats van een stramien. Passend onderwijs is van alle tijd en komt terug in mijn blogberichten.

ICT in het onderwijs

ICT ontwikkelt zich anno 2020 in rap tempo. Het onderwijs kan profiteren van deze ontwikkelingen. Het is echter ook belangrijk om ons niet mee te laten slepen in enkel techniek. Ook hier schrijf ik over in mijn blogberichten.

Advisering en begeleiding in het onderwijs. Met zorgvuldigheid!